Trubku Carbo CRP vyrábí Pipelife Czech s.r.o.

www.pipelife.cz

Společnost Pipelife Czech s.r.o. byla založena v dubnu roku 1994 a v červnu zaregistrována v OR. Náleží k holdingu Pipelife International, jehož sídlem je Vídeň.

V roce 2009 firma Pipelife Czech s.r.o. dovršila fúzi se společností Instaplast a.s. Se jménem Instaplast se v dnešní době pojí především výroba plastového potrubního systému Instaplast PP-R pro vodu a vytápění.

Společnost je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů s nejširším výrobním sortimentem z PVC, PE, a PP v České republice, doplněným výrobky z dalších závodů holdingu „Pipelife.
Produkty společnosti jsou k zákazníkům distribuovány prostřednictvím 7 firemních prodejních středisek, velkoobchodníků a dalších obchodních partnerů. Prvotřídní kvalita výrobků i poskytovaných služeb je oceněna a zákazníkovi garantována dvěma certifikáty. Certifikátem řízení jakosti ČSN EN ISO 9 001: 2 000 a certifikací enviromentálního managementu dle ISO 14 001.

Pipelife Czech s.r.o. zásadně přispívá ke zlepšování životního prostředí i samotným výrobním programem. Výrobky jako takové představují skupinu technologicky vyspělých produktů s významným ekologickým přínosem během doby jejich použití, ale i po ukončení jejich životnosti, kdy je možné opakované využití jejich výchozího materiálu. Veškeré produkty jsou zdravotně nezávadné!

Společnosti bylo také uděleno právo používat ochrannou známku - tzv. „ekologicky šetrné výrobky“.

Dále usilujeme o efektivní:

  • Třídění a evidenci odpadů vznikajících ve výrobě
  • Recyklaci odpadů typu PE a PVC přímo v zázemí společnosti
  • Recyklaci odpadů na bázi PP u externího zpracovatele
  • Třídění komunálních odpadů a následné zpracování specializovanou společností Marius Pedersen
  • Periodickou kontrolu všech procesů vč. snižování spotřeby surovin a elektrické energie
  • Předcházení vzniku ekologických havárií v rámci firmy
Líbí se Vám CarboCRP?
Kontaktujte nás